Tuesday, October 5, 2010

PERKEMBANGAN KOGNITIF


perkembangan kognitif adalah proses kefahaman kanak-kanak mengikut umur dan tahap pengalaman mengenai dunia yang berubah.....


TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF PIAGET..


teori perkembangan kognitif piaget mencadangkan 4 tahap perkembangan tahap kanak-kanak...perkembangan tersebut ialah:-
1)tahap sensori motor(dari lahir hingga 2 tahun)
2)tahap praoperasi(2 hingga 7 tahun)
3)tahap operasi konkrit(7 hingga 12 tahun)
4)tahap operasi format(12 hingga dewasa)

Sunday, August 1, 2010

PENDIDIKAN KHAS
Kanak-kanak khas???

Kanak-kanak khas merupakan kanak-kanak yang telah dikenal pasti
oleh pakar profesioanal klinikal sebagai mengalaimi masalah yang
mengganggu pembelajaran.


Pendidikan khas???

Perkhidmatan dan kemudahan pendidikan yang disediakan
untuk individu berkeperluan khas atau kurang upaya


Falsafah Pendidikan khas


Pendidikan khas di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran,berhaluan,berupaya,beriman,berdikari mampu merancang dan mengurus kehidupan serta menyedari potensi diri sebagia individu dan ahli masyarakat yang seimbang selaras dengamn falsafah pendidikan negara...Kategori pendidikan khas???


1.Masalah pembelajaran
2.Masalah pendengaran
3.Masalah penglihatan

kriteria-kriteria guru pendidikan khas

 • berminat
 • sabar
 • empati,prihatain dan pemurah
 • dapat memberi kasih sayang
 • berpengetahuan
 • profesional
 • humor dan periang
 • rajin dan cekap
 • kreatif dan berbakat
 • jujur
 • adil
 • lembut tingkah laku